Okamžitá pomoc

Nejdůležitější je cévní mozkovou příhodu poznat a okamžitě zavolat rychlou záchrannou službu (155). Lékaři u pacienta s cévní mozkovou příhodou hrají o čas. Mají jen omezenou dobu na to, aby mohli zabránit rozvoji trvalých následků. Léčba může být účinná, je-li zahájena nejpozději do 4,5 hodiny od vzniku prvních příznaků.

První pomoc při CMP

Nejdůležitější je cévní mozkovou příhodu poznat a okamžitě zavolat rychlou záchrannou službu (155). Řídíme se pravidlem FAST: F znamená Face (tvář). Sledujeme, zda postižený nemá spadlý koutek. A znamená Arm (paže). Zjišťujeme, zda je postižený schopen předpažit a držet ruce předpažené. S znamená Speech (řeč). Testujeme, zda je postižený schopen zopakovat jednoduchou větu. T znamená

V nemocnici s CMP

Lékaři u pacienta s cévní mozkovou příhodou hrají o čas. Mají jen omezenou dobu na to, aby mohli zabránit rozvoji trvalých následků. Léčba může být účinná, je-li zahájena nejpozději do 4,5 hodiny od vzniku prvních příznaků. Některé typy zákroků lze provést ještě 6 až 8 hodin od vzniku CMP. Nesmírně důležitý je tedy rychlý převoz

Diagnostika cévní mozkové příhody

Základní diagnostika probíhá již po příjezdu rychlé záchranné služby. Záchranáři jsou povinni znát triáž (tři hlavní příznaky CMP) a jakmile určí triáž pozitivního pacienta, kontaktují telefonicky iktové centrum a domluví se s ním na dalším postupu. Záleží tedy nejen na včasném zavolání záchranné služby, ale i na tom, aby záchranář CMP rozpoznal – i zdravotník

Akutní léčba cévní mozkové příhody

Akutní cévní mozková příhoda je neodkladný stav vyžadující okamžitou nemocniční péči. Rychlost zákroku je jedním ze zásadních faktorů pro dosažení budoucí soběstačnosti pacienta po prodělané mozkové mrtvici, zejména v případě ischemické CMP. Znamená to nepodceňovat příznaky CMP a okamžitě volat rychlou záchrannou službu (155). Ischemická mozková příhoda Zprůchodnění uzavřené mozkové tepny (rekanalizační terapie) je jedinou

Prognóza pacientů po CMP

Prognóza pacientů po CMP významně závisí na typu mozkové příhody, lokalizaci a jejím rozsahu, věku a dalších přidružených nemocech, zejména srdce a cév. Toto onemocnění lze prodělat opakovaně, takže záleží i na tom, zda se jedná o první nebo opakovanou mrtvici, k jejímuž rozvoji přispívají právě již zmiňované kardiovaskulární choroby (nemoci srce a cév). Patří