Následná péče

Každý pacient si přeje, aby se mohl z nemocnice vrátit co nejdříve domů. Cévní mozková příhoda nemusí zanechat trvalé následky, ale je také možné, že pohyblivost nemocného bude po nějako dobu zhoršená.

Návrat do běžného života záleží na tom, jak velké následky mrtvice zanechala. Pacient i jeho okolí by se měli zaměřit nejen na to, jak se vrátit k normálním činnostem, ale také na to, aby se mrtvice již neopakovala.

Následky mozkové příhody

Řada lidí se domnívá, že hlavním následkem cévní mozkové příhody je pouze ochrnutí poloviny těla. Pravda je taková, že pacient může trpět celou řadu příznaků, ať již pohybových, nervových i smyslových. Všechny tyto příznaky ovlivňují soběstačnost nemocného i jeho psychický stav a ztěžují mu návrat do normálního života.   Možné následky CMP při postižení levé

Z nemocnice doma

Každý pacient si přeje, aby se mohl z nemocnice vrátit co nejdříve domů. Cévní mozková příhoda nemusí zanechat trvalé následky, ale je také možné, že pohyblivost nemocného bude po nějako dobu zhoršená. Proto je potřeba jeho domácí prostředí upravit tak, aby pro něj bylo bezpečné a mohl v něm žít co nejvíce samostatně. Do bytu,

Podávané léky

Pacienti, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, jsou ohroženi jejím opakováním. Toto riziko lze snížit preventivním podáváním některých léčiv. Hlavním cílem léčby je ovlivnit faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku dalšího záchvatu CMP a současně předejít vzniku krevních staženin. Snížení vysokého krevního tlaku – neléčený vysoký krevní tlak zvyšuje riziko vniku CMP až šestkrát. Proto nemocný užívá antihypertenziva.

Rehabilitace po CMP

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě je pro nemocného velmi důležitá a začíná již při hospitalizaci v iktovém centru. Spolupracují na ní lékaři s fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, psychology a sociálními pracovníky. Každé stadium po CMP vyžaduje jiný rehabilitační přístup podle toho, který problém převládá. Zásadní je hlavně péče fyzioterapeuta, který cviky názorně ukazuje a srozumitelně je

Návrat do normálního života

Návrat do běžného života záleží na tom, jak velké následky mrtvice zanechala. Pacient i jeho okolí by se měli zaměřit nejen na to, jak se vrátit k normálním činnostem, ale také na to, aby se mrtvice již neopakovala. Kdo s návratem do života pomůže lékař naplánuje strategii terapie poskytne informace o nemoci a léčbě zdravotní