Akutní léčba cévní mozkové příhody

Akutní cévní mozková příhoda je neodkladný stav vyžadující okamžitou nemocniční péči. Rychlost zákroku je jedním ze zásadních faktorů pro dosažení budoucí soběstačnosti pacienta po prodělané mozkové mrtvici, zejména v případě ischemické CMP. Znamená to nepodceňovat příznaky CMP a okamžitě volat rychlou záchrannou službu (155).

Ischemická mozková příhoda

Zprůchodnění uzavřené mozkové tepny (rekanalizační terapie) je jedinou možností, jak zmírnit nebo předejít následkům akutní ischemické mozkové příhody. Rekanalizační terapii poskytují spádová iktová centra (IC) nebo komplexní cerebrovaskulární centra (KCC), do nichž je pacient s CMP převezen. Pokud se pacient dostane k lékaři včas a je u něj provedena trombolýza, má velmi dobré vyhlídky na uzdravení, a to s minimálními následky.

  • Intravenózní trombolýza
  • Intraarteriální trombolýza
  • Mechanická endovaskulární rekanalizace
  • Paliativní léčba

Intravenózní trombolýza
Standardní léčbou nemocných s ischemickou CMP, u kterých je možné zahájit léčbu do 4,5 hodiny od vzniku příznaků, je intravenózní trombolýza (IVT). Lékař však musí přihlédnout i k ostatním nemocem pacienta a jejich léčbě. Postup léčby je razantní, proto je nutné zvážit možné kontraindikace. Rozhodující je vstupní nález na počítačové tomografii (CT) a výsledky laboratorních vyšetření. Vlastní léčba spočívá v podání 60minutové infuze látky, která rozpouští krevní sraženiny (trombolytikum), následném sledování pacienta a podávání dalších léků tak, aby se zamezilo krvácivým komplikacím. Léčbu provádí iktové centrum.

 

Intraarteriální trombolýza
Další možností, jak zprůchodnit uzavřenou mozkovou tepnu, je podání fibrinolytika přímo do místa uzávěru cévy. Intraarteriální trombolýza (IAT) zvyšuje šanci na rychlejší a účinnější rozpuštění trombu a snížení rizika krvácivých komplikací. Je také možné kombinované intravenózní/intraarteriální podání trombolytika. Tento přístup kombinuje výhody jednoduchého a rychlého podání IVT a následné účinnějšího IAT.

 

Mechanická endovaskulární rekanalizace
Při tomto zákroku je trombus, případně embolus, zachycen speciálním nástrojem a vytažen z postižené tepny (trombektomii, embolektomie). Případně lze trombus odsát nebo rozdělit na menší části. Tuto léčbu, která nemá přednost před intravenózní trombolýzou, provádí komplexní cerebrovaskulární centrum.

 

Paliativní léčba
Nemocným, kteří nemohou být léčeni trombolýzou nebo trombektomií, je podávána podpůrná (paliativní) léčba. Spočívá v ovlivnění komplikací CMP, tj. ischemického otoku, podáváním speciálních infuzních roztoků. Dále je nutné léčit hypertenzi a předcházet další atace mozkové mrtvice. Podávají se většinou léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové určené pro antikoagulační léčbu. Pokud to zdravotní stav dovolí, zahajuje se co nejdříve rehabilitace, jejímž základem je polohování na lůžku. Dále se nemocný učí základní pohyby, tedy správné otáčení vleže, sezení, stání a nakonec chůzi.

Léčba hemoragické CMP

Základem léčby hemoragické mozkové příhody je konzervativní léčba zaměřená na zvládnutí otoku mozku. Její součástí je i správné polohování ležícího pacienta, hlava a trup jsou ve zvýšené poloze. Pokud je to potřeba, volí se neurochirurgický zákrok. Důležitá je v tomto případě rehabilitace, ošetřovatelská péče a sociální pomoc odpovídající stupni neurologického postižení a ztrátě soběstačnosti. Je třeba počítat s tím, že postižení je často dlouhodobé a invalidizující a vyžaduje u části nemocných trvalou ošetřovatelskou péči.