První pomoc při CMP

Nejdůležitější je cévní mozkovou příhodu poznat a okamžitě zavolat rychlou záchrannou službu (155). Řídíme se pravidlem FAST:

F znamená Face (tvář). Sledujeme, zda postižený nemá spadlý koutek.
A znamená Arm (paže). Zjišťujeme, zda je postižený schopen předpažit a držet ruce předpažené.
S znamená Speech (řeč). Testujeme, zda je postižený schopen zopakovat jednoduchou větu.
T znamená Time (čas). Pokud je přítomen alespoň jeden z příznaků, je potřeba ihned zavolat rychlou záchrannou službu (155).

 

Do příjezdu záchranné služby pomůžeme postiženému zaujmout úlevovou polohu, vhodný je polosed. Postižené osobě nepodáváme žádné léky, nápoje ani potraviny. K zajištění co nejrychlejší léčby pomáhá i informace o přesném času vzniku obtíží, o nemocech, kterými pacient trpí, a lécích, které užívá.

Rychlá diagnostika

Rychlá diagnostika CMP spočívá v ověření tří nejčastějších příznaků:

 

Pokles ústního koutku
Pokud si nejste jistí, že by se mohlo jednat o pokles ústního koutku, vyzvěte dotyčného člověka, aby se usmál nebo vycenil zuby. Obličej by měl zůstat symetrický.

 

Poruchy řeči
Ptejte se člověka s podezřelými příznaky na předměty v okolí a sledujte, zda vám rozumí a zda odpovídá správně, zřetelně a srozumitelně.

 

Jednostranné ochrnutí končetiny
Požádejte osobu s podezřením na mozkovou mrtvici, aby zvedla obě ruce před sebe a otočila je dlaněmi dolů. Ani jedna ruka by neměla rychle a výrazně poklesnout. Může se také stát, že postižený ruku vůbec nezvedne.

 

Pokud se alespoň jeden z uvedených příznaků potvrdí, i když může být i mírný, volejte rychlou záchrannou službu (155). Lépe volat zbytečně než pozdě. Každá minuta zpoždění znamená ztrátu mnoha tisíců nervových buněk. Zotavení či přežití CMP závisí na době, za kterou je postiženému poskytnuta pomoc lékaře.

Proč se pacient dostane do nemocnice pozdě?

Důvodem může být, že osoba žije sama a nemá nikoho, kdo by záchrannou službu zavolal. Může se také stát, že pacient nebo jeho okolí CMP nepozná, nezavolá záchranáře nebo postižený hledá pomoc nejdříve u svého praktického lékaře, čímž se převoz na specializované pracoviště zbytečně oddálí.