Odběr novinek

Uděluji tímto společnosti Mobymedia CZ s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 710, Velké Přílepy, PSČ 252 64, IČO: 28871138, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150103, emailový kontakt: info@mobymedia.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

e-mailová adresa

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Kontaktování subjektu údajů výše uvedeným způsobem pro zjištění zdravotního stavu po prodělané cévní mozkové příhodě.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

12 měsíců od udělení souhlasu.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.