Co je spasticita

Spasticita může nastat nejen po cévní mozkové příhodě, ale také po úrazu, v důsledku zánětu, nádoru nebo degenerativního procesu. Kromě zvýšené svalové aktivity se vyznačuje také zkrácením svalu a částečnou ztrátou hybnosti. Míra spasticity není vždy stejná, kolísá od lehké svalové ztuhlosti až po těžké a bolestivé stavy. Mění se také podle aktuální kondice, únavy, zhoršit ji může velké horko nebo naopak zima, infekční nemoc nebo těsné oblečení. V mírnějších formách se spasticita projevuje jako svalové napětí, které neustává, nebo jako mimovolní pohyby končetin, které se mohou objevovat i v noci. Může být i bolestivá.

Svaly, nervy a pohyb

K základním vlastnostem lidského těla patří schopnost pohybu, na kterém spolupracují kosti a klouby, příčně pruhované svaly a nervy.   Svaly Sval je elastická tkáň složená ze svalových vláken. Jeho základní vlastností je schopnost stahu (kontrakce), uvolnění (relaxace) a udržování mírného napětí (svalový tonus). I v klidu je tedy sval v mírném napětí. Svaly reagují

Co je spasticita a jak ji poznat

Spasticita je jednou z častých a závažných komplikací cévní mozkové příhody, která se může vyskytnout až u 42 % nemocných po CMP. Rozvíjí se při poškození nervových drah vedoucích z mozku především u pacientů s těžce ochrnutou končetinou, tzv. těžkým stupněm parézy. Může se objevit po několika dnech, týdnech či měsících po CMP. Na horních

Projevy spasticity

Spasticita může mít řadu projevů různého stupně závažnosti. Jejím základním projevem je zvýšené svalové napětí, které vzniká při rychlém protažení svalu, a dále nepřirozené držení ochrnuté končetiny v klidovém stavu (spastická dystonie). Při pohybu se může objevit ko-kontrakce nebo asociovaná reakce, jejímž spouštěčem se stává aktivní pohyb. Například když se pacient rozejde, jeho ochrnutá horní

Léčba spasticity

Léčba spasticity je vždy individuální, kombinovaná a multioborová, důležitou roli hraje například rehabilitace a ergoterapie. Spasticitu není možné zcela vyléčit, ale je možné zmírnit její negativní vliv omezující aktivity nemocného. Nejběžnějším způsobem léčby spasticity je antispastická léčba prostřednictvím léků ve formě tablet. V léčbě ložiskové spasticity má výsadní postavení injekčně podávaný botulotoxin. U těžké generalizované

Centra pro léčbu spasticity

Léčbě spasticity se věnují regionální a komplexní centra spasticity. Regionální centra jsou specializované ambulance zaměřené na diagnostiku a léčbu spasticity bez ohledu na její původ. Komplexní centra mají navíc ještě k dispozici nemocniční lůžka s intenzivním rehabilitačním provozem. Komplexní i regionální centra úzce spolupracují s iktovými centry. Komplexní centra spasticity FN Brno (Nemocnice U sv.