Podávané léky

Pacienti, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, jsou ohroženi jejím opakováním. Toto riziko lze snížit preventivním podáváním některých léčiv. Hlavním cílem léčby je ovlivnit faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku dalšího záchvatu CMP a současně předejít vzniku krevních staženin.

 • Snížení vysokého krevního tlaku – neléčený vysoký krevní tlak zvyšuje riziko vniku CMP až šestkrát. Proto nemocný užívá antihypertenziva. Při jejich výběru je výhodné upřednostnit blokátory kalciových kanálů, ACE inhibitory a sartany. Cílem léčby je dosáhnout hodnoty krevního tlaku pod 140/90 mm Hg.
 • Pokud pacient trpí poruchou metabolismu krevních tuků (dyslipidemií, především vysokým celkovým cholesterolem), doporučuje se užívání dyslipidemik ze skupiny statinů. Cílem je dosažení poklesu hladiny celkového cholesterolu pod 5,0 mmol/l.
 • U diabetiků je důležité trvale snižovat vysokou hladinu krevního cukru (kompenzovat diabetes).
 • Na ovlivnění srážlivosti krve zábranou shlukování krevních destiček se podávají protidestičková (antiagregační) léčiva. U pacientů s nízkým rizikem kyselina acetylsalicylová, u pacientů se středním rizikem kombinace kyseliny acetylsalicylové a dipyramidolu s prodlouženým uvolňováním, a u nemocných s vysokým rizikem clopidogrel.
 • Zvláštní skupinou jsou nemocní s fibrilací srdečních síní. Tento nejběžnější typ arytmie vede k tvorbě krevních sraženin přímo v srdci, které se mohou uvolnit a putovat do mozku. Tito pacienti mají šestkrát větší riziko vzniku CMP, samotná fibrilace síní je příčinou až 15 % všech CMP. U těchto pacientů se doporučuje podávání léků snižujících srážlivost krve – antikoagulační léčba (warfarin).

Nemocným, kteří trpí následky CMP, je možné podávat:

 

 • Na léčbu spasticity postižené končetiny botulotoxin aplikovaný injekčně do postiženého svalu.
 • Deprese a úzkostná porucha, které se vyskytují až u jedné třetiny pacientů s CMP,mohou být léčeny antidepresivy, především ze skupiny SSRI nebo SNRI.
 • K obnově rozpoznávacích funkcí je možné užívat tzv. nootropika, která působí na obnovu poškozených buněk v mozku, zlepšují přenos informací a zlepšují koncentraci. Jejich vliv na zlepšení stavu u pacientů s CM však nebyl jednoznačně prokázán. Řada látek s prospěšným působením na mozek je obsažena ve volně prodejných doplňcích stravy. Jedná se například o ginkgo biloba, omega-3 mastné kyseliny, ženšen, guaranu, lecitin, ale i kávu a zelený čaj.

Jak správně užívat léky?

 

Na co bych se měl zeptat svého lékaře?

 • Co beru za léky?
 • Kdy a jak často je třeba léky brát?
 • Kolik léků je třeba užít?
 • Jaké vedlejší účinky mohou léky způsobovat?
 • Co dělat při problémech s braním léků?

Informaci o nových lécích je třeba sdělit praktickému lékaři.

Co mi může pomoci s užíváním léků:

 • užívání léků ve stejnou dobu každý den (například při jídle)
 • použití týdenního dávkovače léků
 • kalendář nebo připomínka
 • poznámky
 • upozornění od rodiny, kamaráda

 

*)I. Kovářová, CMP – Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových lůžek; 1. LF UK v Praze; 2016