Rehabilitace po CMP

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě je pro nemocného velmi důležitá a začíná již při hospitalizaci v iktovém centru. Spolupracují na ní lékaři s fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, psychology a sociálními pracovníky. Každé stadium po CMP vyžaduje jiný rehabilitační přístup podle toho, který problém převládá. Zásadní je hlavně péče fyzioterapeuta, který cviky názorně ukazuje a srozumitelně je popisuje tak, aby byly pochopitelné řečovým a poznávacím schopnostem člověka v dané fázi léčby.

Stadia rehabilitační péče

  • V akutním stadiu, kdy pacient ještě leží na jednotce intenzivní péče, jsou svaly ochablé a jejich napětí je sníženo (svalová hypotonie). Fyzioterapeut proto provádí intenzivní polohování, aby nedocházelo ke zkracování a vazivové přestavbě ochablých svalů. Ergoterapeut učí pacienta prvním základům soběstačnosti.
  • V následující fázi převládá tzv. svalová hypertonie a spasticita svalů, která často způsobuje nepřirozenou polohu postižené končetiny. Fyzioterapeut proto provádí tzv. antispastické polohování pro snížení svalového napětí. Současně začíná s nácvikem aktivní hybnosti, zvýšení svalové síly i kondice, a to nejdříve s jednoduchými cviky vleže na zádech i na břiše.
  • Je také vhodné zařadit do léčby metody uvolňující svalové napětí a stimulující nervové dráhy v mozku. Rehabilitace dále pokračuje nácvikem chůze s opěrnou pomůckou (chodítko, vícebodové hole), případně o dvou francouzských holích. Pokud pacient vykazuje poruchy řeči, je zahájena intenzivní logopedická péče.
  • V chronické fázi již dochází k relativnímu zlepšování zdravotního stavu pacienta, ale pokud se do této doby nepodařilo upravit špatné pohybové návyky a držení těla, zůstávají již trvale fixovány. Končetiny na postižené polovině těla zůstávají spastické, což působí obtíže při pohybu. Dále mohou přetrvávat neurologické obtíže či potíže s vnímáním. V této fázi rehabilitace je důležitá pomoc ergoterapeuta, který pracovní terapií vede nemocného k soběstačnosti v základních denních úkonech, jako je stravování, hygiena, oblékání a další. Pokud nedojde u pacienta k poruše vnímání, rehabilitační tým by měl nemocnému pomoci s návratem do zaměstnání.