Následky mozkové příhody

Řada lidí se domnívá, že hlavním následkem cévní mozkové příhody je pouze ochrnutí poloviny těla. Pravda je taková, že pacient může trpět celou řadu příznaků, ať již pohybových, nervových i smyslových. Všechny tyto příznaky ovlivňují soběstačnost nemocného i jeho psychický stav a ztěžují mu návrat do normálního života.

 

Možné následky CMP při postižení
levé strany mozku
Možné následky CMP při postižení
pravé strany mozku *)
 • slabost nebo ochrnutí pravé strany těla
 • poruchy řeči
 • potíže při čtení, psaní, počítání
 • potíže s učením nebo pamatováním nových informací
 • potřeba častých pokynů pro dokončení úkolů
 • problém s obecnými pojmy (orientace v čase)
 • slabost nebo ochrnutí levé strany těla
 • poruchy vidění, problémy s prostorovou orientací
 • problémy s běžnými činnostmi (oblékání nebo zavazování tkaniček)
 • problémy se čtením v mapách
 • problémy s krátkodobou pamětí
 • zapomínání nebo ignorování předmětů či lidí na levé straně
 • ignorace své vlastní levé ruky nebo nohy
 • obtíže rozsudku
 • impulzivní jednání

 

*)I. Kovářová, CMP – Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových lůžek; 1. LF UK v Praze; 2016