Únava

Nemocní po prodělané cévní mozkové příhodě se velmi často potýkají s ospalostí a velkou únavou. Jak se s ní mohou vypořádat?

Užitečné tipy, jak snížit únavu:

  • dostatečný příjem potravy
  • zdravá a vyvážená strava
  • dostatečný příjem tekutin
  • rozplánování dne
  • krátké přestávky na odpočinek
  • krátký spánek během dne, nejdelší spánek v noci
  • pravidelný režim dne (usínání a vstávání)
  • fyzická aktivita
  • žádost o pomoc se složitějšími úkoly.

 

*)I. Kovářová, CMP – Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových lůžek; 1. LF UK v Praze; 2016