Spasticita

Neschopnost pohybovat rukou či nohou není jediný problém postihující končetiny po záchvatu CMP. U části pacientů se v průběhu týdnů až měsíců může v postižených končetinách zvýšit svalové napětí a svaly „ztuhnou“.

Tomuto stavu říkáme spasticita. V mírnějších formách se projevuje jako neustálé svalové napětí, případně jako mimovolní neočekávaný pohyby končetin. Vážnější forma se projevuje napětím a křečí svalů. Svaly jsou zaťaté a znemožňují jakýkoliv pohyb. Tento stav zhoršuje pohyb, hygienu, a často bývá doprovázen bolestmi.