Psychické následky

U nemocných po CMP dochází i ke změnám psychiky. Mění se jejich emoce, chování a postupně celá osobnost. Někteří pacienti mohou být apatičtí, jiní egoističtí, konfliktní, podráždění, se sklonem k výbuchům vzteku, negativní, ale s i nekontrolovanými záchvaty smíchu či pláče a s potížemi se sebeovládáním. Řadu nemocných také trápí pocity silné úzkosti a deprese. Dalším pozůstatkem CMP je pomalost a nejistota v rozhodování i v jednání.