Projevy spasticity

Spasticita může mít řadu projevů různého stupně závažnosti. Jejím základním projevem je zvýšené svalové napětí, které vzniká při rychlém protažení svalu, a dále nepřirozené držení ochrnuté končetiny v klidovém stavu (spastická dystonie). Při pohybu se může objevit ko-kontrakce nebo asociovaná reakce, jejímž spouštěčem se stává aktivní pohyb. Například když se pacient rozejde, jeho ochrnutá horní končetina se začne ohýbat v lokti, nebo při pokusu o natažení prstů se naopak prsty začnou více ohýbat. Vedle zvýšeného svalového napětí dochází při poškození drah vedoucích z mozku ke zkrácení a k obrně svalů postižené končetiny, nazývané souhrnně syndrom centrálního motoneuronu neboli spastický syndrom či spastická paréza, kdy se jednotlivé složky – zvýšená svalová aktivita, zkrácení a obrna svalů – nepříznivě ovlivňují. Zatímco zvýšená svalová aktivita přispívá ke zkracování svalu i zhoršení obrny, zkracování svalů zhoršuje obrnu a zesiluje svalovou aktivitu. Pokud se spasticita neléčí, narůstají bolesti, svaly a šlachy se postupně zkracují a mění se na vazivovou tkáň. Konečným důsledkem je trvalé zkrácení svalu způsobující nepřirozenou polohu končetiny v klidovém stavu a kloubní deformity.

 

Tři nejdůležitější faktory, které ovlivňují pacientovu pohyblivost, jsou:

 • paréza
 • zkrácení svalu
 • zvýšená svalová aktivita

 

Spasticita může postihovat jakýkoli sval a může být provázena následujícími známkami:

 • svaly ztuhnou (hypertonie)
 • série krátkých svalových stahů (klonus)
 • nadměrné reflexy na šlachách
 • svalové křeče (spasmy)
 • křížení dolních končetin, které nemůžete ovládnout (scissoring)
 • fixované nehybné klouby

 

Spasticita bývá běžně spojena také:

 • s bolestí
 • se současnou kontrakcí svalů, které mají protichůdné působení (ko-kontrakce)
 • s pohybem vyvolávajícím jiný pohyb, který není možné ovládat (synkinéza).

Míra spasticity není vždy stejná, kolísá od lehké svalové ztuhlosti až po těžké a bolestivé stavy. Mění se také podle aktuální kondice, únavy, zhoršit ji může velké horko nebo naopak zima, infekční nemoc nebo těsné oblečení. V mírnějších formách se spasticita projevuje jako svalové napětí, které neustává, nebo jako mimovolní pohyby končetin, které se mohou objevovat i v noci. Může být i bolestivá.

 

Pokud vás trápí svalové napětí, neváhejte se svěřit lékaři. Všechny problémy se dají řešit snáz, když jsou podchyceny včas.