Potíže s pohybem

Po záchvatu mozkové mrtvice může nastat oslabení či částečná ztráta hybnosti (paréza) až ochrnutí (plegie) jedné poloviny těla, a to na opačné straně mozkové polokoule (hemisféry), než která byla postižena.

 

Ztráta hybnosti končetin se projevuje v různé míře, od úplné neschopnosti pohnout končetinou, přes obtížné vykonání pohybu, až po lehčí obtíže v rámci neobratnosti ruky či nohy. Pacienti s těžším postižením mívají často problémy s vykonáním běžných denních aktivit, jako je chůze a uchopení předmětů. Svalová slabost nepostihuje jen končetiny, ale i svaly obličeje (např. dochází k poklesu koutku úst) a může dojít i k poruše kontroly svalů při polykání (dysfagie). V důsledku poškození mozečku může být narušena schopnost koordinace pohybů a rovnováhy. Mohou vznikat také poruchy citlivosti – nemocný necítí chlad či teplo, dotyk, bolest, nedokáže určit, v jaké poloze jsou jeho postižené končetiny.