Poruchy polykání

Cévní mozková příhoda může postihnout svaly úst, jazyka a krku, proto má část pacientů po CMP obtíže s příjmem potravy a tekutin. Potíže s polykáním (dysfagie) jsou nejvýraznější v akutním stadiu onemocnění a většinou se upraví. Výrazné problémy s polykáním a příjmem potravy mohou být důvodem k zavedení speciální sondy („hadičky“), pomocí které se pacientovi podává potrava a tekutiny přímo do žaludku.

 

Tipy při potížích s polykáním

  • při jídle sedět vzpřímeně na lůžku nebo židli
  • upřednostnit malá sousta
  • žvýkat na silnější straně úst
  • důkladně přežvýkat každé sousto před polknutím
  • nemluvit během žvýkání
  • mít dostatek tekutin na zapíjení
  • při velkém slinění si otřít ústa ubrouskem
  • vyvarovat se rozptýlení při jídle (nejíst u televize, vyhnout se plné jídelně)
  • po jídle důkladně vyčistit ústa

 

*)I. Kovářová, CMP – Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových lůžek; 1. LF UK v Praze; 2016