Neglect syndrom

U většiny nemocných po CMP se rozvíjí tzv. Neglect syndrom. Vyznačuje se opomíjením vnímání poloviny prostoru, který se nachází na opačné straně postiženého mozku. Pacient nevidí předměty, které se nacházejí v druhé části prostoru, případně nereaguje na zvuky přicházející z jedné strany. Pacient také nemusí vnímat svoji vlastní ochrnutou končetinu.