Mozek a jeho cévy

Buňky mozku jsou velmi citlivé na nedostatek kyslíku i živin, proto při každém přerušení cévního zásobení mozku dojde k poškození nervové tkáně. Nervové buňky mozkové kůry jsou schopné přežívat bez kyslíku asi 5 minut, nervové buňky mozkového kmene přibližně 20 až 30 minut.

Kolik krve proteče mozkem?

Mozek je velmi dobře prokrven, za jednu minutu jím proteče kolem 700 ml krve. Pro srovnání s jinými orgány: srdcem proteče za stejnou dobu 300 ml krve, svaly 1 200 ml a trávicí soustavou včetně jater přibližně 1 300 ml. Průtok krve mozkem je závislý na věku. Ve stáří se kvůli ztrátě pružnosti cév průtok zhoršuje, což může mít vliv na některé mozkové funkce.
Mozek spotřebuje nejvíce kyslíku přijatého dýcháním, a to celou pětinu, ale jednotlivé struktury mozku se v potřebě kyslíku liší. Šedá hmota mozková je prokrvena více než bílá hmota. Při úplném přerušení přítoku krve a přívodu kyslíku do mozku člověk upadne do bezvědomí již za 10 sekund.

Mozkové cévy

Okysličenou krev do mozku přivádějí tepny. Na přední části krku jsou to dvě tepny karotické (krkavice), v zadní části dvě tepny páteřní, které procházejí otvory krčních obratlů páteře. Po vstupu do lebky se páteřní cévy spojují v jednu větší tepnu. Hlavní cévy zásobující mozek vytvářejí na spodině lebeční tzv. Willisův okruh. Z tohoto okruhu odstupují jednotlivé cévní větve zásobující krví mozkové laloky a mozkový kmen.