Komu hrozí mozková příhoda

Rizikové faktory cévní mozkové příhody jsou dobře známé a jen některé z nich dokážeme ovlivnit. Mozková příhoda je častější ve vyšším věku a u mužů riziko stoupá s věkem. Ženy v reprodukčním věku jsou ohroženy méně, ale riziko se u nich zvyšuje až po přechodu. Určitou roli hraje také genetika, tedy dědičný sklon k rozvoji onemocnění srdce a cév.

 

Faktory ovlivnitelné léčbou a životním stylem

  • vysoký krevní tlak
  • cukrovka, zejména ta, která není dobře kompenzována
  • srdeční onemocnění, například stavy po srdečním infarktu, některé poruchy srdečního rytmu, onemocnění srdečních chlopní, umělé srdeční chlopně, nemoci srdeční přepážky a další
  • zvýšená hladina cholesterolu a porucha spektra krevních tuků (lipidů)
  • poruchy srážlivosti krve

Řadu rizikových faktorů lze ovlivnit zdravým životním stylem. K rozvoji diabetu, vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce a cév přispívá nadváha a obezita. Jedním z nejrizikovějších faktorů vzniku CMP je kouření, časté pití alkoholu a také užívání některých drog (heroin, LSD, kokain).