Inkontinence a zácpa

Nemocní po cévní mozkové příhodě mohou mít potíže s ovládáním svého močového měchýře a kontrolou nad vylučováním stolice, jejichž opakem je zácpa. Stav se většinou upraví, lze tomu pomoci rehabilitací a nácvikem vylučování. Přetrvávající problémy je možné řešit používáním vhodných pomůcek. Rizikovými faktory jsou vyšší věk, závažnost CMP, porucha vědomí, ztráta pohyblivosti a poruchy vnímání.

 

Tipy pro obnovu funkce močového měchýře

 • chození na toaletu v pravidelných intervalech
  (například jednou za dvě hodiny)
 • dostatečný příjem tekutin
 • omezení příjmu tekutin před spaním
 • uložení sběrné nádoby na moč v dosahu pacienta
 • noční osvětlení v ložnici
 • speciální jednorázové ložní podložky
 • úprava dietního režimu
 • léky
Vhodné pomůcky

 • zvýšený nástavec na záchodovou mísu
 • madla
 • toaletní židle

*)I. Kovářová, CMP – Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových lůžek; 1. LF UK v Praze; 2016