Co je spasticita a jak ji poznat

Spasticita je jednou z častých a závažných komplikací cévní mozkové příhody, která se může vyskytnout až u 42 % nemocných po CMP. Rozvíjí se při poškození nervových drah vedoucích z mozku především u pacientů s těžce ochrnutou končetinou, tzv. těžkým stupněm parézy. Může se objevit po několika dnech, týdnech či měsících po CMP. Na horních končetinách se spasticita obvykle rozvíjí ve svalech, které ohýbají klouby (flexory). K příkladům patří loket, zápěstí a prsty. Na dolních končetinách se většinou rozvíjí ve svalech, které klouby natahují (extenzory).

 

Proč spasticita vzniká?

Každý sval je řízen na dvou úrovních: mozkem a míchou. Tyto signály mají ve svalech různý význam, proto i jejich výpadky mívají odlišné projevy. Pokud vypadne signál z míchy, končetina je chabá a bezvládná. Když vypadne signál z mozku, končetina je napjatá, svaly jsou zaťaté a znemožňují i pasivní pohyb. Tomu se říká spasticita. Obtíže s ní spojené se rozvíjejí postupně.

 

První příznaky zvýšené svalové aktivity po CMP

  • Nepřirozená poloha postižené končetiny.
  • Provedení pohybu postiženou končetinou je obtížné, může se objevit pocit odporu

či ztuhlosti, nebo se dokonce provede opačný pohyb, než chtěl nemocný původně vykonat.

  • Sdružené pohyby – např. při úmyslném pohybu ruky, dojde samovolně k natažení

nohy, nebo během chůze dojde k pokrčení horní končetiny v lokti. Sdružené reakce se mohou objevit i při zívání, kýchání nebo kašli.

  • Bolest spojená se zvýšenou svalovou aktivitou, např. bolestivé křeče ve svalech postižených končetin nebo bolest ramene s omezenou hybností.
  • Spastická paréza omezující pacienta v běžných denních aktivitách.

 

Je velmi důležité, aby pacienti nebo jejich rodinní příslušníci či blízké okolí včas rozpoznali změny, které by mohly být prvními příznaky spasticity, a informovali ošetřujícího lékaře. Ten by měl nemocného včas odeslat do centra spasticity. Včasná diagnóza vede k úspěšnější a rychlejší léčbě vzniklé komplikace a čím dříve se s ní začne, tím je efekt léčby lepší. Pokud spasticita trvá dlouhou dobu, začnou se svaly postupně měnit na vazivo a tato změna je již nevratná.