V nemocnici s CMP

Lékaři u pacienta s cévní mozkovou příhodou hrají o čas. Mají jen omezenou dobu na to, aby mohli zabránit rozvoji trvalých následků. Léčba může být účinná, je-li zahájena nejpozději do 4,5 hodiny od vzniku prvních příznaků. Některé typy zákroků lze provést ještě 6 až 8 hodin od vzniku CMP. Nesmírně důležitý je tedy rychlý převoz do nemocnice. Úspěšnost léčby a následnou kvalitu života zásadním způsobem ovlivňuje také nasměrování nemocného s akutní cévní mozkovou příhodou přímo do specializovaného centra. Tím je Iktové centrum nebo Komplexní cerebrovaskulární centrum. Při poskytování první pomoci musejí záchranáři správně vyhodnotit, že se může jednat o CMP. Rozhodují se podle trojice nejčastějších příznaků (tzv. triáž), shodných i pro laickou diagnostiku. Záchranáři pak kontaktují iktové centrum a domluví se s ním na dalším postupu.

Iktové centrum

Iktové centrum je hlavním záchytným pracovištěm pro osoby postižené CMP. Centra se nacházejí ve většině bývalých okresních nemocnic po celé České republice. V současné době je iktových center 32. Do centra, kde se o nemocné starají neurologové a specializovaný zdravotnický tým, jsou přijímáni všichni akutní pacienti s mozkovým infarktem a mozkovým krvácením. Pokud je potvrzena diagnóza ischemická CMP, kterých je většina, a pacient splňuje časová kritéria, lékaři zahájí ihned intenzivní léčbu. Jejím cílem je odstranit krevní sraženinu a zprůchodnit uzavřenou tepnu (rekanalizační terapie). V prvních 4,5 hodinách po mozkové příhodě se podávají v infuzi léky schopné rozpustit vzniklý trombus (intravenózní trombolýza). Přístup ke každému pacientovi je individuální a zaměřuje se i na to, aby se CMP již v budoucnu neopakovala. Centrum se o pacienty stará i po intenzivní léčbě. Pomáhá jim například s rehabilitací pohybových či řečových funkcí. Iktový tým zahrnuje rovněž fyzioterapeuty, psychology a sociální pracovníky. Ti všichni se starají o to, aby se nemocný po proběhlé CMP mohl co nejdříve vrátit do normálního života.

Komplexní cerebrovaskulární centra (KCC)

Tato pracoviště mají vyšší specializaci než iktová centra. Nacházejí se ve většině fakultních či velkých nemocnic a vyznačují se mezioborovou spoluprací neurologů, neurochirurgů a radiologů. V České republice je nyní zřízeno 13 KCC. V nich je možné v prvních 6 až 8 hodinách provést mechanické odstranění trombu přes tepnuv třísle (mechanická rekanalizace – trombektomie) případně krevní sraženinu sonograficky rozrušit (ultrazvuková sonotrombolýza). Kromě léčby akutních cévních mozkových příhod léčí Komplexní cerebrovaskulární centra i další cévní onemocnění mozku.

 

Ve většině případů není zásadní rozdíl v péči, která je osobám postiženým cévní mozkovou příhodou poskytnuta v iktových centech a KCC. Pouze pacient, který potřebuje složitější neuroradiologický či neurochirurgický zákrok, je odeslán do komplexního centra. V KCC je léčen pacient s uzávěrem velké tepny, jenž potřebuje trombektomii, nebo pacient s krvácením do mozkových plen s indikací k uzavření poškozené cévy. Dále nemocní s rozvinutým otokem mozku a infarktem střední mozkové tepny, u nichž je třeba zmírnit tlak otoku působící na mozek.