Léčba spasticity

Léčba spasticity je vždy individuální, kombinovaná a multioborová, důležitou roli hraje například rehabilitace a ergoterapie. Spasticitu není možné zcela vyléčit, ale je možné zmírnit její negativní vliv omezující aktivity nemocného. Nejběžnějším způsobem léčby spasticity je antispastická léčba prostřednictvím léků ve formě tablet. V léčbě ložiskové spasticity má výsadní postavení injekčně podávaný botulotoxin. U těžké generalizované spasticity je možné podávání baklofenu pumpovými systémy. Pacienty s extrémně těžkou spasticitou, neovlivnitelnou jinými léčebnými metodami, je možné léčit i chirurgicky.

 

Základními možnostmi léčby spasticity jsou:

 

Rehabilitace

Hlavní metodou rehabilitační léčby je protahování svalů, které má zmírnit napětí a z něj vyplývající bolest. Pomáhá také zachovat hybnost kloubů.

 

Ergoterapie

Ergoterapeut pomáhá správně polohovat končetiny k zachování jejich funkce a učí pacienta používat vhodné kompenzační pomůcky.

 

Používání vhodných fixačních pomůcek

Samostatnou skupinou pomůcek jsou dlahy pro předloktí a ruku, které udržují správné postavení a brání zkracování spastických svalů.

 

Léky

K podávání léků se obvykle přistupuje ve chvíli, kdy rehabilitace a ergoterapie nemají dostatečný účinek. Účinná jsou myorelaxancia (látky, které uvolňují svaly) a také hypnotika (léky podporující spánek). V některých případech je vhodná aplikace botulotoxinu (lidově botoxu). Botulotoxin je látka, produkovaná určitým druhem bakterií. Malé množství botulotoxinu se vpravuje pomocí injekce přímo do postižených svalů, kde potlačuje nervové signály způsobující stahování svalů. Stejného principu využívá i estetická dermatologie k odstraňování mimických vrásek.

 

Operace

Operace je poslední možností, která se volí po selhání všech předchozích postupů. Existují dvě varianty:

  • Přetnutím nervového kořene, jenž vychází z míchy, se přeruší vstup nervových impulzů, které svalu velí, aby se stáhl. Cílem je snížit napětí a zmírnit bolest.
  • U nejhůře postižených svalů je možné přerušit šlachu, kterou se sval napojuje na kost. Tato metoda je účinná, ale někdy se musí opakovat.

Chirurgické metody jsou vyhrazeny pro ty nejtěžší případy spasticity a u jedinců s roztroušenou sklerózou se obvykle nestávají součástí léčby.

 

Svépomocná opatření, jako jsou relaxační techniky, homeopatie, akupunktura nebo dieta, mají zřejmě u lidí se spasticitou jen malý význam. Stejně jako u všech dlouhodobých potíží je důležitý pozitivní přístup. Pomáhá kontakt s jinými lidmi, kteří trpí stejným problémem, tento kontakt pomůže zprostředkovat pacientské sdružení. Nesmírně důležitá je podpora rodiny a přátel.