Zajímavé odkazy

Stránky o CMP

Čas je mozek.cz

http://www.casjemozek.cz/

Po mrtvici.cz

https://www.pomrtvici.cz/

Cévní mozková příhoda.cz

http://www.mozkovaprihoda.cz/jnp/cz/index.html

CMP Brno.cz

http://www.cmp-brno.cz/Co-je-mozkova-prihoda-mrtvice.html

 

Pomoc pacientům s CMP

CEREBRUM – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z. s.

http://www.cerebrum2007.cz

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o. s.

http://www.sdruzenicmp.cz/

ICTUS, o. p. s.

http://www.ictus.cz/

Národní cerebrovaskulární program

http://www.ikta.cz

Tréning mozku

http://www.brainjogging.cz/index.php/

Kompenzační pomůcky

Ottobock.

http://www.ottobock.cz/

DMA Praha

http://www.dmapraha.cz/

ORTOSERVIS

https://ortoservis.cz/

 

Specializovaná zařízení

Lůžka včasné rehabilitace pod Geriatrickou klinikou VFN      

http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/geriatricka-klinika/informace-pro-pacienty/

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN Praha

http://reha.lf1.cuni.cz/

Centrum moderní rehabilitace ERGOAKTIV

http://www.ergoaktiv.cz/

Centrum rehabilitace FYZIAKTIV

http://www.fyzioaktiv.cz/

Síť fyzioterapeutů ČR

https://fyzioterapeut-cr.cz/